Referat


Emne: Stiftende generalforsamling MC Havgas   Formål med mødet: Godkendelse af vedtægter og valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.


Mødeleder: Henning Krarup Referent: Carsten Pedersen Dato: 6. februar 2011 Varighed:

Tilstedeværende: 33 personer   Fraværende:

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

Deadline:

Velkomst

Karl Henning bød velkommen. Fortalte kort om baggrunden for den stiftende generalforsamlingGodkendelse af vedtægt.

§1 og § 2 enstemmigt vedtaget
§3 stk. 1 ændret fra: Som aktivt medlem kan optages enhver, som er ejer eller bruger af en motorcykel, er fyldt 18 år og har gyldigt kørekort til motorcykel, samt samlever   Som aktivt medlem kan optages enhver, som er ejer eller bruger af en motorcykel, er fyldt 18 år og har gyldigt kørekort til motorcykel. Samlever/partner kan ligeledes optages som aktivt medlem. §3 enstemmigt vedtaget
§4 stk. 2 ændret fra Kontingentet forfalder helårligt til betaling den 15. april Er kontingentet ikke betalt inden 30 dage, udmeldes medlemmet til Kontingentet forfalder helårligt til betaling den 15. april. Er kontingentet ikke betalt senest 15. maj, udmeldes medlemmet. §4 enstemmigt vedtaget
§5 stk. 5 ændret fra Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 3 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret. Til Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 3 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret. De inviterede har dog ikke stemmeret. §5 enstemmigt vedtaget
§6 stk. 1 ændret fra Bestyrelsen består af op til 5 personer. Der vælges en formand, kasserer. Til Bestyrelsen består af 5 personer. Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær samt et menigt medlem. Og §6 stk. 3 ændret fra Formand og 1 medlem er på valg i ulige år og kasserer og 2 medlemmer i lige år. Til 2 medlemmer er på valg i ulige år. 3 medlemmer er på valg i lige år.   §6 enstemmigt vedtaget
§7 til og med § 13 blev enstemmigt vedtaget.Valgt til bestyrelse

Valgt for 2 år Henning Krarup Carsten Pedersne Valgt for 1 år Karl Henning Bøttger Erik Gram Allan LaursenValg af suppleanter til Bestyrelsen

Lotte Bøttger Jan ThorsøeValg af revisor og Revisorsuppleant

Carsten Thomsen Benny Madsen
Således passeret Esbjerg, den 6. februar 2011       Carsten Pedersen ReferentNyeste kommentarer

19.08 | 10:46

Vi har en tur på på lørdag til Middelalder Festival i Horsens. Vi køre ...

15.04 | 18:04

SUPER Mc-kursus i dag i Vejen. Tak til Grande, Allan og Carsten

08.04 | 14:37

Tak for info. er rettet....

08.04 | 14:04

Tyrkerfejl! under Turkalender på hjemmesiden. Nederst står der ...